Aktør eller brikke, fra stress til styrke
7 min

Aktør eller brikke, fra stress til styrke

Hvordan bli aktør i eget liv?
Publisert: 16.10.2023

Fra brikke til aktør i eget liv

I en verden som består av kompleksitet og utfordringer, er det lett å føle seg som en brikke av og til. som blir virvlet rundt hit og dit. Noen ganger er det viktigste du kan gjøre for deg selv å ta et steg tilbake, og stille deg selv spørsmålet: Er jeg hovedaktøren i mitt eget liv, eller er jeg en brikke som alle andre flytter rundt som de ønsker. Dette spørsmålet er så viktig, fordi du konstruerer din egen virkelighet. Og i dette konstruksjonsverket har du en bevissthet som kan løfte deg fra brikkeperspektivet hvor du kan kjenne på lite makt og påvirkning, til aktørperspektivet, hvor du bruker stemmen din, våge å gå for det du ønsker deg, og viser hvem du egentlig er.

 

Frykt og kreativitet

Nevroforskning viser oss at vi har et "Default Mode Network" (DMN). Et nettverk i hjernen som lyser opp når vi dagdrømmer, reflekterer eller er dypt engasjert i kreativitet. Dette nettverket knytter oss til selvrefleksjon, fantasifull tenkning og introspeksjon. Dette er en kraft du kan benytte deg av for å bli en aktør i eget liv som kan støtte deg i å bevege deg fra stress til styrke.

Visualisering innenfor mental trening er et eksempel på å trene dette nettverket i hjernen, til å se for deg hvordan du vil ha det. Ved å ha fokus på hva du vil ha får du også tilgang til de gode følelsene, som ofte kobler på en indre dialog som er støttende, og som gir begeistring. Når vi er kreative, og leker med tanker og følelser, kan vi ikke samtidig kjenne på frykt. Mange av oss går rundt med konstant stress, press, what to do lister, og frykten for å ikke lykkes. Visste du at fra et nevrovitenskapelig perspektiv, når kreativiteten i hjernen vår lyser opp, kan vi ikke føle på frykt samtidig.

 

Vil du lære mer om mental trening? Da kan utdanningen Mental trener være noe for deg. Les mer og meld deg på her.

 

Hva er riktig og viktig for deg

Ved å vite at vi lever i to verdener, den indre og den ytre, kan vi også få en større forståelse for hvor vi oppfatter oss selv, og hva som har vært med på å forme og påvirke oss til nå. Lever du et liv som er designet for deg? Vet du forskjellen på hva du vil ha, og hva du egentlig trenger? Hvor mye av din tenkning er din egen, og hvor mye er preget av samfunnet og kulturen du er en del av?  Slike refleksjoner kan begynne arbeidet med å gripe tak i det som er riktig og viktig for deg.

Det å være aktør i eget liv handler ikke bare om handling, men også om friheten til å tolke og omforme situasjoner for å gi dem ny mening. Det er en invitasjon til å rekonstruere seg selv, til å erkjenne vår frihet til å forme våre egne liv. Styrken kommer når vi går fra å være passive brikker, til å stole på oss selv som handlende hvor vi lytte innover, og finne klarhet.

 

Drømmer du om å bli personlig trener? Les mer her, og ta et valg basert på hva som er riktig for deg.

 

Sammensatt og helhetlig

Hvem blir du i møte med livet, og hvem lar du livet bli i møte med deg?

Vi beveger oss jo på flere arenaer, innehar ulike roller, og påvirker og påvirkes av det og de rundt oss. Personlighet samspiller med miljøet og skaper en unik dynamikk. Om vi ser til Health Onion rammeverket forteller det oss at vi mennesker har en kjerne som omfatter alder, kjønn, og arvelige faktorer.

Nivå 1 av rammeverket omfatter individuell livsstil, som ernæring og mosjon. Nivå 2 tar for seg sosioøkonomiske faktorer knyttet til nærmiljøet, mens nivå 3 omfatter jobb- og bosituasjon, samt helsevesen og behandling. Nivå 4 inkluderer mer generelle sosioøkonomiske faktorer som kultur og miljø.

Menneskelig utvikling, og hvordan vi ser på oss selv, kan ses i relasjon til både nivåene og økosystemene som vi omgir oss med. Disse påvirker også hvordan vi oppfatter oss selv, direkte og indirekte. Reflekter over: På hvilke nivåer må redigere ut deler av deg selv for å passe inn, og på hvilke nivåer og arenaer finner du støtte og folk som heier på deg, hvor du fullt og helt kan være den du er?

 

Fra stress til styrke – fem tips for å bli aktør i eget liv

Selvrefleksjon

Sett av tid til å reflektere over dine verdier, mål og drømmer. Vær ærlig, for ærligheten danner grunnlaget for å skape en autentisk forståelse av deg selv.

Ta ansvar

Ta ansvar for det du kan kontrollere, særlig når det gjelder dine valg og handlinger. Å være en aktør innebærer å ta styringen over veien du ønsker å gå.

Fleksibilitet

Vær åpen for endringer og tilpasninger. Improvisasjon og kreativitet gjør at du kan tilpasse deg ulike situasjoner, og finne gode løsninger.

Empowerment

Gi deg selv tillatelse til å være deg - Du er verdifull, så tro på din evne til å påvirke og skape det du ønsker. Ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg.

Aktiv handling

Når du våger å gå et skritt i retningen av det du vil ha mer av, går du fra å være passiv til å være proaktiv. Lag en handlingsplan, og feire stegene du tar. Velg det som er vanskelig over det som virker lett. Si nei når du mener nei. Sett grenser, og si ja når du mener ja. Integritet er å leve i samsvar med ens egen sannhet og verdier.

 

Vil du lære mer om helse, trening eller kosthold? Ta en titt på alle våre kurs og utdannelser her.

 

Vi trenger hverandre

Det å stå støtt i eget liv, gå for det man ønsker seg, og være seg selv, kan virke sammensatt, og må sees i et helhetlig perspektiv. Både nivåer og arenaer som nevnt over påvirker hverandre gjensidig, og et sentralt poeng er at vi alle trenger å høre til, bety noe, føle at vi kan bidra og er ønsket. Vi trenger sosial støtte, og vi trenger å vite at vi er ok. Det er også gjennom å støtte hverandre at vi blir aktører som er med på å gjøre verden til et litt bedre sted.

 

Kilder:

Bjørndal, C. R. (2016). Konstruktive hjelpesamtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Marks, D. F., Murray, M., & Estacio, E. V. (2021). Health Psychology: Theory, Research, and Practice. SAGE Publications Ltd

Nygård, R. (1993). Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse (2.utgave. utg.). Oslo:

Pensumtjenste A/S.

Swart, T. (2020) The Source, Harper one, England

Publisert: 16.10.2023 KL. 08:00
Kategori: Tips og Kuriosa
ds
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Har du lest disse?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.