3 min

Trening som behandling for depresjon - et samlestudie

Trening kan påvirke humør og sinnsstemning. Hvilke effekter har det på depresjon. Her er en artikkel som ser på noe av forskningen.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

De som kjenner til det jeg skriver vet at jeg tidligere har skrevet en del artikler om treningens effekter på depresjon og angst tidligere. Nå har vi fått en samlestudie på området trening og depresjon som er utført av Kvam og kolleger (1). I denne artikkelen vil jeg gå igjennom denne meta-analysen og vise deg hva de fant.

I følge WHO, verdens helseorganisasjon, er det over 350 millioner mennesker som har depresjon i varierende grad i løpet av livet sitt. Mellom 6-15% av verdens befolkning vil få depresjon i løpet av livet. Dødsraten for depresjon er på ca. 4% som er på linje med røyking. Depresjon reduserer helsen mer enn sykdommer som artritt og diabetes og kombinert blir risikoen for tidlig død enda større. 50% av de som har hatt en depresjon vil få en depressiv episode senere i livet også. Forskning peker mot viktigheten av å redusere symptomene så tidlig som mulig fordi sjansene for å bli frisk igjen daler jo lengre depresjonen varer og ved mislykket behandling.

Forskerne ønsket å finne ut hvor stor effekt trening har på depresjon både på egenhånd og som tilleggsbehandling til antidepressiva. De søkte gjennom ulike databaser for å finne studier som hadde høy nok standard til å tas med i samlestudien. Totalt ble det inkludert 23 randomiserte kontroll-studier av høy kvalitet. Disse inkluderte 977 deltakere. Hva fant de blant disse menneskene?

Resultater

Hovedanalysen indikerte at trening som behandling har en moderat til stor effekt sammenlignet med kontrollgruppene. Kontrollgruppene inkluderte forskjellige ting som for eksempel venteliste, placebo, selvvalgt behandlingsopplegg for depresjon, meditasjon etc. Dette gjør tolkningen av funnene vanskelig da man vil forvente å se at en godkjent behandling for depresjon er mye bedre enn for eksempel venteliste. I tillegg er det urimelig å anta at trening er bedre enn behandlinger som er anbefale behandlingsmuligheter for depresjon. Trening ble også funnet mye bedre enn ingen behandling. Med tanke på at folk ofte må vente litt før de får psykoterapi kan trening sies å være et godt sted å starte med en gang mens man venter. Over halvparten av de som får depresjon får ikke behandling (det er over 175 millioner mennesker!). Dermed kan trening være et lavterskel-tilbud alle kan utføre.

Da trening ble sammenlignet med etablerte psykologiske behandlinger og antidepressiva fant man ingen forskjell i effekt. Det var få studier med i analysen, men dette kan indikere at trening ikke fungerer verken bedre eller dårligere enn etablerte behandlingsmetoder for depresjon. Analysene av trening som en tilleggsbehandling til antidepressiva indikerer en moderat effekt av å kombinere behandlinger, men effekten var ikke veldig stor. Antallet studier gjorde at man ikke kunne gi et godt svar på hvor realistisk disse tolkningene var. Mer kunnskap om kombinerte behandlinger for depresjon er viktig fordi vi vet at mange pasienter trenger flere behandlinger for å oppnå symptomreduksjon. Spesielt kunnskap om de underliggende mekanismene ville være av stor nytte og interesse.

Alt i alt vil forskerne konkludere med at trening er en god behandlingsform for depresjon både alene og i kombinasjon med andre behandlingsmetoder. I denne analysen så man også en trend mot at effekten av trening ble redusert over tid, men man er ikke helt sikre. En god retningslinje ser ut til å være å kombinere flere behandlingsformer for å maksimere sjansene for gode resultater ved symptomlindring og hindre tilbakefall.

Referanser:

  1. Exercise as a Treatment for Depression. Kvam S. Et. Al. Journal of Affective Disorders 202 (2016) 67-86

 

Publisert: 09.07.2016 KL. 09:20
Av:
Steinar Ekren
Kategori: Trening

Har du lest disse?

Hvordan ser man på styrketrening for barn og unge? Her finner du en artikkel som sammenfatter dagens oppfatninger. Arti...
En ny forskningsrapport forsøkte å kartlegge restitusjonstid for ulike muskelgrupper. Forsøket ble delt inn i underkrop...
Ved å benytte nakkeestrekkere øker styrke i benkpress.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.