Videreutdanning

VIL DU BLI EN AV FREMTIDENS RESSURSER?

Vi har videreutdanningene Du søker

Markedet for Personlige Trenere har gått fra de ytterst få til å i dag inkludere hele befolkningen med ulike krav og behov. Kravene om kompetanse øker derfor i markedet for å sikre at den Personlige Treneren kan håndtere de klientene og problemstillingene de støter på.

I dag er det mange som ser på trening og ernæring som en løsning på sine helseutfordringer og forventer da at en profesjonell yrkesutøver har den riktige kompetansen

Vi ønsker å gi Deg muligheten til å skaffe Deg kompetansen på de feltene du ønsker. Vi har derfor et bredt tilbud med utdannelser og kurs som vil gi Deg det Du trenger for å være den nødvendige ressursen i markedet.

Enten du ønsker å øke kompetansen innen ernæringrehabiliteringprestasjonutholdenhet eller bare bygge på din eksisterende kunnskap med ulike korte kurs har vi løsningen for Deg.

Faglig kunnskap er ikke lenger nok. I dag må man også beherske evnen til formidle at man har kunnskapen. Gjennom 20 år h...
Salg, markedsføring og coaching er viktige emner for en personlig trener. Evnen til å markedsføre og formidle sin faglig...
Utdannelse
Vi har en drøm – om at Norge skal bli verdens sunneste land. For å oppnå dette må vi forstå koblingen mellom helse og er...